Vejle Lærerkreds

Vejle Lærerkreds

Vejle Lærerkreds dækker Vejle Kommune. Kommunen har 27 folkeskoler og 1 kommunal specialskole,(Skovagerskolen). Derudover har Kredsen medlemmer der er ansat ved skoleafdelingen, TCBU, UU Vejle, Center for Specialundervisning for Voksne(CSV), Vingsted Historiske Værksted, Bøgevangskolen og Skolen for Gastronomi, Musik og Design.

Kontoret bemandes af:

Formand, Rikke Marie Vagn-Hansen, mobil nr. 51783656 E-mail: riva@dlf.org

Konsulent, Lene Köhler E-mail: leko@dlf.org

Sekretær, Sonja Mønster Andresen E-mail: soma@dlf.org