Kontingent

Vejle Lærerkreds er overgået til central kontingentopkrævning fra den 1. januar 2015. Opkrævningen foretages fremover af Danmarks Lærerforening. Kontingentet skal fremover betales i den første måned i et kvartal og ikke i den anden måned som hidtil. Ellers har ændringen ikke nogen betydning.

- Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1+2): 475,- kr. pr. måned

- Pensionister (fraktion 4): 564 kroner halvårligt

- Særlige medlemmer (fraktion 6): 696 kroner halvårligt