Udtalelse

”Kære medlemmer, politikere, presse, forældre, ledere og forvaltning Vejle Lærerkreds har med stor tydelighed kunnet konstatere, at den undervisningsopgave, vores kolleger på Vejle Kommunes folkeskoler står med, er blevet mere og mere kompleks, og at der er et stærkt stigende behov for både flere økonomiske ressourcer, mere pædagogisk kompetenceudvikling og flere to-lærertimer i skolen. Vejle Kommunes skolevæsen er 5000,- billigere pr. elev end landsgennemsnittet. Mens mange priser Vejle Kommune for at være effektivt drevet, så er presset nu så stort, at generalforsamlingen i Vejle Lærerkreds i fællesskab har valgt at udsende den vedlagte generalforsamlingsudtalelse. Vi håber, I vil læse udtalelsen og indgå i yderligere samarbejde for at sikre, at folkeskolen og lærernes mulighed for at lykkes med undervisningsopgaven bliver tilstrækkeligt understøttet her i Vejle Kommune. Med venlig hilsen Lars Holmboe Formand for Vejle Lærerkreds på vegne af kredsens generalforsamling 23. marts 2023”

Udtalelse

Emner

Målgruppe