Kontingent

Vejle Lærerkreds er overgået til central kontingentopkrævning fra den 1. januar 2015. Opkrævningen foretages fremover af Danmarks Lærerforening. Kontingentet skal fremover betales i den første måned i et kvartal og ikke i den anden måned som hidtil. Ellers har ændringen ikke nogen betydning.

- Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1+2): 475,- kr. pr. måned

- Pensionister (fraktion 4): 564 kroner halvårligt

- Særlige medlemmer (fraktion 6): 696 kroner halvårligt

På grund af konflikten og konfliktlånet er det besluttet at nedsætte det centrale kontingent med 113 kr. og det lokale kontingent med 200 kr. 

Kontingentsatser
   

DLF

Kreds

Lån

Konfliktkontingent

I alt pr.md. 2016

 

Foreløbig pr. md. 2017

Fraktion 1+2

ikke

konfliktramt

100,-

62,-

 

420,-

582,-

 

592,-

Fraktion 1+2 konfliktramt   med lån

100,-

62,-

420,-

 

582,-

 

592,-

Fraktion 1+2 konfliktramt uden lån

100,-

62,-

 

 

162,-

 

172,-

Fraktion 4 pensionister

71,-

23,-

 

 

94,-

 

94,-

Fraktion 6 særlige   medlemmer

94,-

22,-

 

 

116,-

 

116,-